• Stanowisko do samodzielnych zwrotów książek
  • Budynek Biblioteki - elewacja zachodnia
  • Ekologiczne ksero
  • Wolny dostęp - czasopisma
  • Informatorium
  • Zbiory Specjalne
  • Budynek Biblioteki - iluminacja
  • Wolny dostęp - książki
  • Sala konferencyjna
  • Budynek Biblioteki