• Zbiory Specjalne
  • Wolny dostęp - czasopisma
  • Budynek Biblioteki
  • Budynek Biblioteki - elewacja zachodnia
  • Budynek Biblioteki - iluminacja
  • Sala konferencyjna
  • Ekologiczne ksero
  • Stanowisko do samodzielnych zwrotów książek
  • Wolny dostęp - książki
  • Informatorium