• Miejsce wypoczynku Miejsce wypoczynku
  • Budynek Biblioteki - iluminacja Budynek Biblioteki - iluminacja
  • Ekologiczne ksero Ekologiczne ksero
  • Sala konferencyjna Sala konferencyjna
  • Stanowisko do samodzielnych zwrotów książek Stanowisko do samodzielnych zwrotów książek
  • Wolny dostęp - książki Wolny dostęp - książki
  • Zbiory Specjalne Zbiory Specjalne
  • Budynek Biblioteki - elewacja zachodnia Budynek Biblioteki - elewacja zachodnia
  • Budynek Biblioteki Budynek Biblioteki
  • Informatorium Informatorium
  • Wolny dostęp - czasopisma Wolny dostęp - czasopisma

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Dnia 25.04 (piątek) Wypożyczalnia Międzybiblioteczna jest nieczynna.

Samoobsługowe Centrum Wydruku już dostępne dla Czytelników w Bibliotece!

Aby skorzystać z możliwości SCW należy użyć aktywnej legitymacji studenckiej. W SCW działają tylko legitymacje chipowe nowego typu. Kserografy znajdują się na parterze oraz I i II piętrze w strefie wolnego dostępu. Ładowarki do legitymacji są ustawione na parterze oraz I piętrze obok kserografów. Przy pomocy kserografów można m. in. kserować w tradycyjny sposób (na papier), skanować dokumenty, wysyłać materiały bezpośrednio na e-maila lub nośnik USB.

dostęp do IBUK Libra

Biblioteka Uniwersytecka wykupiła dostęp do 218 publikacji na platformie IBUK Libra. Dostęp jest możliwy ze wszystkich komputerów w sieci UJK oraz z komputerów domowych (instrukcja dodania PINu do konta)
Zapraszamy do skorzystania!
http://www.libra.ibuk.pl