czarne litery na białym tle białe litery na czarnym tle czarne litery na żółtym tle czarne litery na zielonym tle zielone litery na czarnym tle żółte litery na niebieskim tle

Usługi dla Czytelników niepełnosprawnych

Z myślą o Czytelnikach niewidomych i niedowidzących, Biblioteka oferuje:

Ponadto Czytelnicy z niepełnosprawnościami ruchowymi mają możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego wspomagającego komunikację z komputerem (klawiatury, myszy).

Stanowiska wspomagające i ich wyposażenie.

Informacje na temat technologii informatycznych, wspierających Czytelników niepełnosprawnych, dostępnych w Bibliotece można uzyskać poprzez: