• Budynek Biblioteki
  • Informatorium
  • Wolny dostęp - książki
  • Wolny dostęp - czasopisma
  • Ekologiczne ksero
  • Sala konferencyjna
  • Budynek Biblioteki - iluminacja
  • Zbiory Specjalne
  • Budynek Biblioteki - elewacja zachodnia
  • Stanowisko do samodzielnych zwrotów książek