Działalność Upowszechniająca Naukę 2016/2017

Biblioteka Uniwersytecka otrzymała ponad 400 000,00 zł na realizację 4 zadań w ramach działalności upowszechniającej naukę na lata 2016 i 2017.

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (umowa nr 516/P-DUN/2016)
Kierownik Projektu: dr Henryk Suchojad

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) polega na realizacji zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.
W ramach finansowania DUN 2016/2017 Biblioteka Uniwersytecka UJK realizuje następujące zadania:

1. Digitalizacja zasobu archiwum domowego Emila Zegadłowicza

2. Biblioteka Klasztoru Benedyktynów na Św. Krzyżu – odtworzenie wirtualne zachowanego zasobu wraz z utworzeniem Gabinetu Świętokrzyskiego

3. Opracowanie oraz udostępnienie kolekcji druków oprawnych rodziny Morrissey

4. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000 w językach obcych – niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich

data utworzenia: 22-09-2016
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158