Wydawnictwo książkowe BUK

Informujemy o nowym wydawnictwie BUK:

Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, pod redakcją Piotra Rosińskiego i Henryka Suchojada, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Biblioteka Uniwersytecka, 2017, 375 s., il., ISBN 978-83-943578-4-9

Publikacja zawiera dwadzieścia cztery teksty dotyczące zagadnień związanych z historią sztuki w regionie świętokrzyskim w średniowieczu i czasach nowożytnych. Ich autorami są historycy sztuki, archeolodzy, konserwatorzy zabytków, architekci, historycy, literaturoznawcy reprezentujący uczelnie, instytuty naukowe, muzea, pracownie badawcze, fundacje z różnych ośrodków – Warszawy, Krakowa, Łodzi, Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego. Przedmiotem ich naukowych badań i rozważań są obiekty sztuki sakralnej, zabytki archeologiczne, zabytki sztuki kościelnej (rzeźby, obrazy, malowidła) z takich miejscowości jak: Zagość, Sulejów, Goźlice, Sandomierz, Wąchock, Oleśnica, Szaniec, Gorysławice, Gołcza, Koprzywnica, Kielce, Szczaworyż, Waśniów, Solec-Zdrój, Gierczyce, Obrazów, Nowy Korczyn, Kazanów Konecki, Święty Krzyż, Studzianna-Poświętne. W kręgu zainteresowań badaczy znalazły się również siedziby biskupie, magnackie i szlacheckie m.in. Pałac Biskupów w Kielcach, dwory w Szczekarzowicach (Czekarzewicach), Seceminie. Badacze zwrócili ponadto uwagę na problematykę dotyczącą działalności fundacyjnej biskupa krakowskiego Marcina Szyszkowskiego na terenie Kielc oraz działalności artystycznej m.in.:  Santi Gucciego Fiorentino, Macieja Polejowskiego, Tomasza Dolabelli w Świętokrzyskiem.  

Dopełnieniem omawianych zagadnień są 122 kolorowe ilustracje zamieszczone we wkładce na końcu książki.

Niniejsza publikacja jest pokłosiem konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział w Kielcach i Bibliotekę Uniwersytecką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w dniach 29–21 października 2015 roku.

data utworzenia: 04-07-2017
Na skróty
Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
ul. Świętokrzyska 21e, Kielce 25-406

tel. 41 349 7180 (wypożyczalnia)
tel. 41 349 7164 (Ip wolny dostęp: książki)
tel. 41 349 7172 (IIp wolny dostęp: czasopisma)
tel. 41 349 7155 (sekretariat)
fax +48 41 349 7158