Regulaminy i opłaty

Regulamin udostępniania i korzystania ze zbiorów:

Regulamin gromadzenia i udostępniania prac doktorskich:

Regulamin użyczenia sal dla jednostek organizacyjnych UJK:

Regulamin organizacyjny:

Opłaty:

UWAGA!!!
STUDENCI UJK WSZELKIE OPŁATY na rzecz Biblioteki takie jak: opłaty za nieterminowy zwrot książek oraz kaucje, ZOBOWIĄZANI SĄ WPŁACAĆ NA SWOJE KONTA INDYWIDUALNE.

Pozostali czytelnicy powinni uiszczać opłaty w bankach lub placówkach pocztowych na następujący rachunek:

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO
w KIELCACH, UL. ŻEROMSKIEGO 5
Raiffeisen Bank Polska S.A.
64 1750 1110 0000 0000 2108 1337
blankiet wpłaty - do druku [PDF]

W tytule płatności należy wpisać:
Należności wobec Biblioteki
Karta nr XXXXX
W miejsce XXXXX wpisujemy numer naszej karty czytelnika lub legitymacji studenckiej. /legitymacja elektroniczna/

Dowód wpłaty należy przechowywać w celu okazania pracownikowi Biblioteki.
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ INDYWIDUALNIE. tzn. NA JEDNYM BLANKIECIE WPŁATY MOŻE DOKONYWAĆ TYLKO JEDNA OSOBA.