Informacja Naukowa

Usługi Odziału Informacji Naukowej:

  1. Pomoc w tworzeniu zestawień bibliograficznych na podany przez Czytelnika temat. Pomoc w zebraniu materiałów do pracy dyplomowej obejmuje stworzenie bibliografii książek oraz artykułów z czasopism.
  2. Działalność informacyjna dotycząca zasobów innych bibliotek oraz placówek naukowych oraz lokalizacji trudno dostępnych materiałów
  3. Udzielanie informacji katalogowych oraz instruktaż dotyczący obsługi katalogu Aleph.
  4. Pomoc w tworzeniu raportów cytowań w oparciu o witrynę Web of Knowledge.
  5. Instruktaż w zakresie posługiwania się źródłami elektronicznymi.
  6. Zakładanie osobistych kont do baz Ebsco.

Kontakt:

Oddział Informacji Naukowej
Biblioteka Uniwersytecka
Świętokrzyska 21e
25-406 Kielce
Tel.: 41 349 7177
E-mail: biblioteka.oin@ujk.edu.pl