Katalogi wystaw

Informator

Erberowie: przechadzka po wystawie, oprac. Ewa Szląpek,

Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2000, 46, [4] s., il.

ISBN 83-907256-2-2

Informator dla czytelników

Sacrum: ekslibrisy i małe formy graficzne: wystawa ze zbiorów Biblioteki Akademii Świętokrzyskiej oraz kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów,

[z wyborem ekslibrisów Czesława Erbera i doborem cytatów Marty Pieniążek-Samek, zred. przez Marzenę Maćkowską; w układzie graficznym Waldemara Oleszczaka],

Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2002, 45 s., [21] k.: il.

ISBN 83-907256-5-7

Jarosław Madej, Malarstwo: katalog wystawy "Zapiski z podróży – Ziemia Kielecka",

[oprac. katalogu Dominika Laprus, Ewa Szląpek],

Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2003, [24] s., il. + dyskietka.

ISBN 83-907256-6-6-5

Bajeczny świat grafiki tatrzańskiej: Tatry i górale w grafice XVII–XX wieku ze zbiorów Henryka Rączki: katalog wystawy, marzec –kwiecień 2004,

[koncepcja wystawy i katalogu Henryk Rączka],

Kielce: Antykwariat Górski "Filar", Akademia Świętokrzyska, 2004, 25, [1] s., il.

ISBN 83-88908-09-X ("Filar"),
ISBN 83-907-256-7-3 (AŚ).

Iwona Plucner, Pikselaki: wystawa grafiki, Kielce, luty–marzec 2005,

oprac. katalogu Katarzyna Janeczko,

Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, [2005], 8 s. [1], il.

ISBN 83-907256-8-1

Kulisy skandalu literackiego: rzecz o "Motorach" Zegadłowicza. Wystawa ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej, Muzeum Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym oraz prywatnych zbiorów Rodziny Pisarza i Marianny Żechowskiej,

[oprac. katalogu Jolanta Drążyk],

Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, 2005. 40 s., il.

ISBN 83-907256-9-X