Konferencje

Społeczne oddziaływanie biblioteki

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Społeczne oddziaływanie biblioteki.
Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UJK ul. Świętokrzyska 15 (budynek G).

Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury

Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach zapraszają studentów, doktorantów, członków kół naukowych do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury.
Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2016 r. w Instytucie Filologii Polskiej UJK ul. Świętokrzyska 15 (budynek G).