Materiały konferencyjne

Informator

Funkcje naukowo-badawcze i dydaktyczne biblioteki akademickiej: materiały konferencji naukowe, Kielce, 19–21 września 1996,

pod red. Henryka Suchojada,

Kielce: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1996, 217, [5] s.

ISBN 83-907256-0-6

Informator dla czytelników

Biblioteka i informacja w systemie w edukacji: materiały konferencji naukowe, Kielce, 3–4 grudnia 1998,

pod red. Henryka Suchojada,

Kielce: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, 1999, 207, [5] s.

ISBN 83-907256-1-4