Seria: Prace BUK

Jest to ukazująca się nieregularnie pod redakcją Henryka Suchojada seria wydawnicza Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. Zapoczątkowała ją wydana w 2009 roku praca Joanny Nowak Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (1969–2008).

Zgodnie z zamierzeniami w serii tej mają być publikowane prace monograficzne, edycje tekstów źródłowych ze zbiorów specjalnych Biblioteki oraz inwentarze rękopisów przygotowane przez pracowników Biblioteki.

Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej

Joanna Nowak,

Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 1969 - 2008,

Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochankowskiego, 2009.

ISSN 2080-1394,
ISBN 978-83-7133-425-2.

Spis treści

 • Wstęp (Henryk Suchojad)  s. 7
 • Przedmowa  s. 9

 • I Bibliografia podmiotowa
 • Materiały konferencyjne  s. 15
 • Księgi pamiątkowe  s. 17
 • Informatory  s. 19
 • Katalogi zbiorów  s. 22
 • Katalogi wystaw  s. 23
 • Internetowe prezentacje wystaw  s. 36
 • Druki ulotne  s. 40
  • Foldery  s. 40
  • Afisze (wybór)  s. 43
  • Zaproszenia  s. 46
 • II Bibliografia przedmiotowa
 • Opracowania fachowe i naukowe  s. 49
  • Prace monograficzne  s. 49
  • Opracowania wieloaspektowe i studia porównawcze ; s. 59
 • Artykuły popularyzatorskie, recenzje, komunikaty, informacje prasowe  s. 70
  • Historia i ogólna działalność Bibliotek  s. 70
  • Lokal oraz warunki przechowywania i udostępniania księgozbioru  s. 71
  • Księgozbiór i zbiory specjalne - gromadzenie, opracowanie  s. 71
  • Komputeryzacja i udostępnianie zbiorów elektronicznych  s. 73
  • Działalność usługowa i czytelnicy Biblioteki  s. 74
  • Wystawy, konferencje i inne imprezy organizowane przez Bibliotekę
   oraz z udziałem bibliotekarzy  s. 76
 • Informatory  s. 80
  • O pracowania samoistne - drukowane (o charakterze ulotnym)   s. 80
  • O pracowania niesamoistne - drukowane  s. 80
  • Publikacje elektroniczne  s. 82
 • Katalogi zbiorów  s. 83
 • O pracownikach Biblioteki - biogramy, wspomnienia, nekrologi, wywiady  s. 84
 • Filmy  s. 85
 • Prace magisterskie  s. 86
 • II Publikacje bibliotekarzy
 • Spis w układzie chronologicznym  s. 87
 • Słownik biobibliograficzny pracowników Biblioteki Głównej  s. 128

 • Indeks osobowy  s. 139
 • Adnotowany spis czasopism i wydawnictw nieperiodycznych (z uwzględnieniem
  roczników wykazanych w bibliografii  s. 147
 • Wykaz skrótów  s. 153