Inne

Księga pamiątkowa

Informator

Profesor Wacław Urban: historyk, publicysta, poeta,

pod red. Henryka Suchojada,

Kielce: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej, 2002, 144, [1] s., il.

ISBN 83-9072556-4-9