Wypożyczenia międzybiblioteczne

Usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej dla Czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia na:
  • wypożyczenia krajowe (książki, mikrofilmy, kopie artykułów) - jeśli pozycji nie ma w Bibliotece Uniwersyteckiej i czytelniach UJK oraz kieleckich bibliotekach),
  • wypożyczenia zagraniczne (książki, mikrofilmy, kopie artykułów) - jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach.
 2. Jeżeli dana pozycja nie znajduje się w katalogu komputerowym, Czytelnik zobowiązany jest do sprawdzenia katalogu kartkowego.
 3. Realizacja zamówień krajowych trwa do miesiąca, zagranicznych do trzech miesięcy.
 4. Zamówienia można składać na rewersach kartkowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Aby złożyć zamówienie należy podać dokładny opis bibliograficzny publikacji:
  • książka: autor, tytuł, miejsce i rok wydania,
  • artykuł: tytuł czasopisma, tom, rocznik, autor artykułu, tytuł artykułu, strony, na których znajduje się artykuł;
 6. Jednorazowo przyjmuje się:
  • od studentów – 4 zamówienia;
  • od doktorantów – 5 zamówień;
  • od pracowników naukowo-dydaktycznych – 8 zamówień.
 7. Z zamówionych książek można korzystać tylko i wyłącznie w Czytelni Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej lub Oddziale Zbiorów Specjalnych UJK (termin zwrotu wypożyczonych materiałów określa biblioteka udostępniająca).
 8. Pracownik Uczelni może otrzymać od Wypożyczalni Międzybibliotecznej rewersy do samodzielnej realizacji w bibliotekach krajowych. Wówczas sam wypożycza książkę lub mikrofilm i sam oddaje.
 9. Czytelnik zobowiązany jest do:
  • pokrycia kosztów związanych z wykonaniem odbitek kserograficznych, skanów, mikrofilmów w/g rachunku wystawionego przez bibliotekę realizującą zamówienie
  • pokrycia kosztów związanych ze sprowadzeniem materiałów z bibliotek zagranicznych w/g rachunku wystawionego przez bibliotekę realizującą zamówienie. W przypadku braku rachunku Czytelnik pokrywa koszty związane ze sprowadzeniem materiałów, zgodnie z aktualnym cennikiem pocztowym.
 10. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem udostępniania i korzystania ze zbiorów, gdzie znajdzie szczegółowe informacje dotyczące zamówienia pozycji z innych bibliotek.

Informacje dla bibliotek krajowych i zagranicznych

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna świadczy usługi innym bibliotekom polskim i zagranicznym w zakresie wypożyczeń ze zbiorów własnych.
 2. Nie wypożycza się:
  • książek wydanych przed 1945 r.,
  • dzieł rzadkich i cennych,
  • gazet i czasopism,
  • wydawnictw zgromadzonych w księgozbiorach podręcznych i prezencyjnych,
  • dzieł w złym stanie zachowania.
 3. Biblioteka wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za sprowadzone materiały.
 4. Szczegółowe informacje w regulaminie udostępniania i korzystania ze zbiorów.

Kontakt:

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Biblioteki Uniwersyteckiej
Świętokrzyska 21e
Pokój 2.39
25-406 Kielce
Tel.: 41 349 71 66
E-mail: WMB@ujk.edu.pl
            Anna.Lojek@ujk.edu.pl